Biolampa STIMLIGHT II

€179
Dostupnosť: Skladom
Kód: STIM
Biolampa STIMLIGHT II

Podrobný popis

Máte problémy s akné, bolesťou kĺbov, hlavy, chrbtice, celulitídou, imunitou či zápalmi? Riešenie je jednoduchšie, než si myslíte. Vyskúšajte liečebné účinky svetla, ktoré ľudia využívali už od pradávna. Rozsah využitia biolampy je naozaj široký a je to investícia, ktorú využijú všetci členovia vašej rodiny.

Svetlá biolampy sa doporučujú používať ako komplementárnu (doplnkovú) aplikáciu na zlepšenie stavu rôznych komplikácií, na zlepšenie regenerácie poškodených tkanív, na ožarovanie akupunktúrnych bodov, ako doplnkovú metóda na urýchlenie hojenia rán, pri nadmernom obsahu pigmentu alebo bilirubínu v pokožke, bolestivosti svalov po preťažení a podobne. Na konci stránky nájdete fotogalériu svetiel. Akcia platí do odvolania.

ŠPECIFIKÁCIA:

Názov: biolampa s infračerveným svetlom a 3 polarizovanými svetlami

Model: Stimlight INFRA
Typ: LED fototerapeutická biolampa s infračerveným svetlom
Svetlo: LED svetlo 4 rozličných diód (modrá, zelená, infračervená-okom neviditeľná, červená) so zrkadlami a polarizáciou svetla
Nabíjanie a zdroj napätia: Adaptér
Veľkosť: 17x4,6x5cm
Hmotnosť: 176g
Materiál: ABS
Vstupné napätie do adaptéra: 100-240V 50/60Hz
Výstupné elektrické parametre adaptéra: 5.0V/1.0A
Vlnové dĺžky hlavíc a optický výkon svetla na úrovni čela prístroja v základnom prevedení prístroja( bez nasadených optických prvkov na čele prístroja):
- Modrá farba svetla: 465nm, 890mW a 36.2mW/cm2
- Zelená farba svetla: 525nm, 910mW a 47mW/cm2
- Červená farba svetla: 625nm, 1330mW a 54.1mW/cm2
- Žltá farba svetla: 592nm, 1330mW a 54.1mW/cm2
- infračervené svetlo 850nm a trojnásobný výkon

ÚVOD:

Svetlo a osobitne polarizované svetlo sa vyznačuje účinkami na ľudské bunky a tkanivá. Efekty sa dosahujú ožarovaním živých tkanív svetlom. Svetlo sa môže v tkanive zachytávať ( absorbovať) a aktivovať procesy , ktoré sa uskutočňujú v tkanive v procesoch života, v procesoch získavania energie. Alebo aktivovať procesy k rýchlejšiemu zotaveniu tkanív poškodených rôznymi vplyvmi.

Svetlo z biolampy prešlo vývojom tohto zariadenia od jednoduchého LED prístroja po účelovo navrhnutý premyslený prístroj s výrobou polarizovaného svetla, s vysokou mierou polarizácie svetla, s vysokou možnosťou využitia tohto polarizovaného svetla. Bude pomáhať každému pri ošetrovaní problémových miest na pokožke ale aj hlbšie pod pokožkou. Prajeme Vám veľa úspechov pri používaní jej svetla a urýchlenie regenerácie tkanív tak, ako to potrebujete.

KTO NESMIE PRÍSTROJ / BIOLAMPU POUŽÍVAŤ?

Prístroj nepoužívajte:
• V oblasti štítnej žľazy alebo ak užívatete lieky spôsobujúce fotocitlivosť
• Ak máte onkologické ochorenie a v tehotenstve
• Aplikácie na deťoch vykonávajte len v prítomnosti dospelej osoby
• Používajte ochranné okuliare, alebo si zakryte oči počas používania, alebo počas aplikácie v blízkosti očí, alebo prístroj aplikujte so zatvorenými očami alebo v priamom kontakte s pokožkou v oblasti okolo očí, tak aby ste sa vyhli nasvieteniu do očí.

AKÉ MÁ BIOLAMPA VÝHODY?

Výhody prístroja v skratke:
• Úzkopásmovosť svetla
• 4 rôzne farby s odlišnými účinkami
• Využívanie odrazeného svetla a vysoká účinnosť využitia svetla
• Vysokoúčinná polarizácia svetla
• Jednoduché a bezpečné použitie
• Spojité a pulzujúce svetlo
• Úspora času

AKÝ JE ZDROJ SVETLA TEJTO BIOLAMPY?

LED diódy v biolampe sú nazývané ako biogenetické diódy.

ČO ZNAMENÁ HOMOGENIZÁCIA SVETELNÉHO TOKU?

BIOlampa používa špeciálnu zrkadlovú technológiu na organizovanie a homogenizáciu toku svetelnej energie na výstupe svetla z hlavice prístroja v určitých smeroch.
Biolampa pracuje intenzívne aj s odrazeným svetlom od pokožky a so svetlom, ktoré spod pokožky vystupuje smerom von z tela.

PREČO BIOLAMPA VYUŽÍVA POLARIZÁCIU?

Biolampa používa polarizáciu svetla, ktorá sa vo výskume preukázala ako najefektívnejšia na ožarovanie mäkkých tkanív tela.

AKÉ REŽIMY BIOLAMPA PONÚKA?

Biolampa je vybavená možnosťou voľby spojitého toku svetla, kedy sa dosahuje maximálny výstup energie a pri prerušovanom toku sa pulzami svetla vyvolávajú vlny šíriace sa tkanivami podľa nastavenej frekvencie v prístroji.

JE POUŽÍVANIE BIOLAMPY KOMPLIKOVANÉ?

Biolmpa je vybavený procesorom, ktorý riadi jeho činnosť, rúčkou s pohodlným držaním a jednoduchou obsluhou pozostávajúcou len z troch tlačidiel.

AKÉ ĎALŠIE VÝHODY BIOLAMPA PONÚKA?

Pomerne vysoký výkon svetla skracuje potrebnú dobu ožarovania a tak sa dosahuje úspora času pri ošetreniach a vysoký efekt. Avšak práve preto si zbytočne nesvieťte do očí svetlom z blízkej vzdialenosti a používajte ochranné okuliare pri ožarovaní plôch v blízkostí očí.

AKÉ SÚ ÚČINKY BIOLAMPY?

Je to svetlo, ako energia, ktorá je neinvazívna, nízko-úrovňová, viditeľná, netermálna energia, teda je to energia s malou premenou svetla na tepelnú energiu s minimálnym ohrevom tkaniva. Aktivuje bunky a vnútrobunkové komponenty ako mitochondrie (sú to časti buniek, ktoré vyrábajú energiu pre životné procesy), aktivuje fibroblastické bunky (tie sú zdopovedné za produkciu kolagénu a prispievajú k pružnosti pokožky), rozťahuje cievy krvného obehu a lymfatického systému pokožky ako aj bunky a komponenty prítomné v ožarovanej oblasti a má množstvo ďalších účinkov.

AKÉ SÚ APLIKÁCIE BIOLAMPOU?

Svetlo biolapmy Stimlight sa doporučuje používať ako komplementárnu (doplnkovú) aplikáciu na zlepšenie stavu rôznych komplikácií, na zlepšenie regenerácie poškodených tkanív, na ožarovanie akupunktúrnych bodov, ako doplnkovú metóda na urýchlenie hojenia rán, pri nadmernom obsahu pigmentu alebo bilirubínu v pokožke, bolestivosti svalov po preťažení a podobne.

ČO JE FOTOTERAPIA?

Metóda ožarovania svetlom je zaradená medzi fyzikálne terapie alebo tzv. fyzioterapie a podskupinu fototerapie, pretože účinok sa dosahuje na princípe pôsobenia svetla (teda fotónov) na ožarované tkanivá. Tieto interakcie ovplyňujú priebeh reakcií a zlepšujú podmienky v ožarovanom tkanive.

AKÉ SÚ OBLASTI ÚČINKU SVETLA BIOLAMPY?

Svetlo z biolampy vyvoláva lokálny teda miestny účinok v ožarovanej oblasti, teda v mieste aplikácie. Podporuje tak zlepšenie mikrocirkulácie, tvorbu energie, následne ovplyvňuje napríklad produkciu kolagénu, vzhľad pokožky a má mnoho iných efektov v závislosti od použitej farby svetla.
Svetlo podľa farby preniká do rôznej hĺbky a ožarovaná oblasť tak narastá s rastúcou hĺbkou vniku svetla do tela. Svetlo podľa druhu polarizácie si udržiava svoje vlastnosti v oblastiach menšieho alebo väčšieho rozmeru. Polarizácia bola zvolená tak, aby vlastnosti svetla sa zachovávali v tkanive v čo najväčšom objeme tkaniva a dosahoval sa tak čo najvyšší efekt

AKÁ JE HĹBKA VNIKU?

Najhlbšie do tkaniva vniká červené, potom plytšie žlté, ešte plytšie zelené a najplytšie vniká modré svetlo. Je to spôsobené predovšetkým farbivom v pokožke, takzvaným melanínom. Ten nás chráni pre účinkami UV žiarenia a to tak, že melanín pohlcuje najviac UV svetlo. Červené a infračervené svetlo pohlcuje najmenej.

KTORÁ SVETLO MÁM POUŽÍVAŤ A AKO DLHO?

V používateľskej príručke uvádzame tabuľku časov ožarovania a prestávok, ak sa ožaruje len jedna oblasť na tele veľkosťou plochy približne takej ako má hlavica prístroja pre spojité a prerušované svetlo pre červené, žlté, zelené a modré svetlo.

Poznámka: Časy v tabuľke v použivateľskej príručke boli stanovené citlivými osobami a meraniami biopoľa človeka pri používaní biolampy. Platia len pre túto biolampu Stimlight. Pri týchto časoch sa množstvom meraní potvrdilo dosiahnutie optimálneho účinku a maximum biopoľa.

AKÉ JE POUŽITIE BIOLAMPY?

V použivateľske príručke nájdete návod:

 • na aplikácie v kozmetike,
 • akupunktúrne aplikácie,
 • urýchlenie hojenia rán a akné,
 • energenizácia pokožky a organizmu,
 • ožarovanie projekcie orgánov,
 • stavy bolestivosti.


Ako používať farby?

Červená farba:

 • Pomáha pri hojení rán.
 • Aktivuje tvorbu kolagénu.
 • Zlepšuje opravné mechanizmy v organizme.
 • Zlepšuje prekrvenie a mikrocirkuláciu do hĺbky.
 • Mala by sa používať pri každej aplikácií v kombinácií s inou farbou.
 • Stimuluje tvorbu ATP.
 • Fotóny červenej farby majú spomedzi viditeľných svetiel najväčšiu vlnovú dĺžku a súčasne najnižšiu energiu a vždy sú prospešné pre ľudské bunky.
 • Červená farba vniká do tkaniva najhlbšie, preto ožaruje a ovplyvňuje veľký objem tkaniva.

Modrá farba:

 • Má dezinfekčný účinok.
 • Má protizápalový účinok.
 • Vhodná pri ošetrovaní preležanín, hnisajúcich a nehojácich sa ranách a akné.
 • Mala by sa používať v kombinácií s červenou farbou.
 • Vhodná na akupunktúru v okolí akupunktúrnych bodov v pulznom móde.
 • Fotóny modrej farby majú spomedzi viditeľných svetiel najkratšiu vlnovú dĺžku, majú najviac energie avšak nevedia poškodiť ľudské bunky ako je tomu napríklad u UV svetla, RTG žiarenia alebo gama žiarenia, ktoré vedia ionizovať, čo znamená poškodzovať bunky a vyrážať z nich elektróny. Týka sa to aj DNA a RNA.
 • Absorbuje sa predovšetkým melanínom a preto preniká pomerne najplytšie do pokožky.

Žltá farba:

 • Energizuje bunky a organizmus.
 • Prevencia rozvoja ochorení vďaka energizácia energetických polí.

Zelená farba:

 • Redukuje výskyt pigmentov na pokožke.
 • Vhodná pri ošetrovaní preležanín, hnisajúcich a nehojácich sa ranách.

Infračervené svetlo:

 • Infračerveným svetlom sa ošetrujú  stavy  s ochoreniami ako:
 • Poranenia mozgu a stavy, ako sú napríklad Alzheimerova choroba
 • Problémy súvisiace s nervami, ako je roztrúsená skleróza a Parkinsonova choroba
 • Srdový infarkt a poškodenie srdca / prevencia mŕtvice alebo stavy po takýchto príhodách
 • Bolesti chrbta a problémy s miechou
 • Bolesti a zápaly kĺbov, ako je artritída
 • Regenerácia poškodených svalov a šliach. 


Ako sa používa svetelná terapia?

pomáha v týchto oblastiach:

 • medicína
 • alternatívna medicína
 • športová medicína
 • veterinárna medicína

Medicínske oblasti:

 • ortopédia
 • reumatológia
 • dermatológia
 • zubné lekárstvo

Pomáha pri:

 • hojenie rán
 • úľava od bolesti chrbta, krku, uší, zubov, úst, hrdla
 • urýchlenie hojenia pľuzgierov a popálenín
 • omladzovanie pleti
 • posilňovanie imunity
 • odstraňovanie akné
 • odstraňovanie únavy
 • úľava od depresie
 • odstraňovanie celulitídy
 • zlepšenie mikrocirkulácie lokálne
 • zjemnenie jazvičiek
 • úľava od svalovej bolesti
 • reuma
 • zápaly

Prečo "slovenská" biolampa?

Biolampa (modely Biogene, Stimlight) bola vyvinutá a patentovaná Ing.Kokošom. Biolampa je vyrábaná na zákazku. Vybrali sme spoľahlivého výrobcu, s ktorým sme dôkladne hľadali kvalitné materiály. Najpodstatnejším bolo nájsť kvalitné diódy a kvalitnú polarizačnú fóliu. Správny výber diód, polarizácie a odrazy svetla vnútri lampy sú patentovo chránené riešenie. Najlacnejšia je preto, že sme chceli priniesť ľuďom cenovo prístupné riešenie a to sa nám myslím podarilo, aj keď cesta k nemu nebola ľahká. Biolampu nám vyrába náš spoľahlivý partner z Číny. Keby sme si ju dali vyrábať na Slovensku, tak by cenovo bola úplne niekde inde. Garancia vysokej kvality a dobrej ceny!