Aura, čakry a farby

Väčšina ľudí sa rodí úplne zdravými. Svoje zdravie dostávame ako dar. Ako rastieme, naše okolie a vonkajší svet má na nás čoraz väčší vplyv. Na začiatku života (1.-3. rok života) nemáme vplyv na nás my sami, ale veci, ktoré sa dejú mimo nás. Vplyvom týchto vonkajších faktorov na naše telo, pre každého jedinečné, sa vibrácie postupne preladia, objavia sa v nich poruchy a tieto sa prejavia aj v energetickom poli, ktoré nás obklopuje, teda v našej aure.


Ľudia okolo nás majú schopnosť vnímať tieto neverbálne „odkazy“, tak ako aj my „prijímame“ ich neviditeľné odkazy – vibrácie. Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že prítomnosť niektorých jedincov pociťujeme ako príjemnú a niektorých ako rušivú. Teda máme aj jedno energetické telo, na ktoré vplýva naše okolie, ale na ktoré má podstatný vplyv aj náš duchovný svet! Aj ten nás môže vychýliť z nášho jemného rovnovážneho stavu. Keď nás niečo alebo niekto rozčúli, vplyvom čoho nadávame a hrešíme, tak tieto negatívne myšlienky majú nepriaznivý vplyv na naše energetické pole. Jednotlivé vrstvy našej aury reagujú rovnako na ich účinky, ako naše fyzikálne telo. Tieto odchýlky frekvencie vedia spôsobiť rovnaké rušenie, ako napr. zle naladená rádiostanica. Podobným spôsobom vznikajú slabé miesta na našej ochrannej škrupine, na našej aure. V týchto bodoch neobklopujú naše orgány ideálne vibrácie, ale telu nezodpovedajúce cudzie vibrácie. Keď s touto vibráciou budeme narábať ako s informáciou, porozumieme, prečo ochorie príslušný orgán.

Aura, naše telo obklopujúci komplikovaný energetický systém, nám z času na čas ukazuje rôzny obraz, podľa toho, v akom duševnom či fyzickom stave sa práve nachádzame.

Podľa jedného z výskumov Maxa Lüschera, švajčiarskeho psychológa, momentálna farba aury prezradí ako vnímame, respektíve ako prijímame naše okolie. Predstavuje nám vlastne našu aktuálnu „farebnú osobnosť“.


Farby aury nie sú samozrejme homogénne, sú zmiešané z viacerých farieb a na základe prevládajúcej farby vieme určiť okamžitý duševný stav vyšetrovanej osoby. Doleuvedená tabuľka nám na základe dominantných farieb ukazuje charakteristické ľudské vlastnosti, ako aj zrkadlo duševného stavu.

Biela: Najväčšou vibráciou tejto energie je úplné prijatie. Svedčí o tichej, citlivej, vyrovnanej povahe. Osoba, ktorá má takúto auru, sa ľahko prispôsobuje iným, a je takmer večným tajomstvom jej vlastná osobnosť.


Žltá: Je charakteristická pre pokojnú, logicky zmýšľajúcu inteligentnú osobu, ktorá jediným prejavom očarí, spúta iných, a zároveň jej duša je hlboko sebecká, rada ovláda ostatných a vládne nad nimi.


Oranžová:  Ukazuje na kreatívnu a duševne výraznú osobnosť, ktorá je energická, realistická a aktívna, ktorú poháňa zvedavosť a túžba obstáť. Tmavooranžová znamená dočasnú žiarlivosť, môže indikovať aj vyčerpanosť, kým svetlý odtieň oranžovej je vlastný povahám pokojným a plným fantázie.


Červená:  Ako v každej inej oblasti, aj tu ukazuje na vášnivú, impulzívnu osobu plnú života. Takýto človek je tvrdohlavý, bojovný, príležitostne môže byť dokonca aj násilnícky. Ťažko znáša neúspech, žije v nej duch súťaživosti a práve preto sa často presilí.


Fialová:  Ako pri čakrách, tak aj pri aure je to farba spirituality a jemnej duchovnej citlivosti. Je príznačná pre človeka, ktorý sa hýbe vo vyšších duševných sférach, rozmýšľa čistou a jasnou mysľou, je samostatný, slobodou riadený s mimoriadne vyvinutými pocitmi.


Modrá: Farba pokoja, mieru a spokojnosti charakterizuje človeka obetavého, citlivého a empatického, ktorý s kľudom znáša svoj osud a rád pomáha iným. Sivomodrá farba ukazuje na zameranie sa do svojho vnútra a depresie, kým tyrkysovomodrá na nadanie ohľadne hudby a osvojovania si cudzích jazykov.