Vlastnosti svetla liečebnej lampy

Vlastnosti svetla liečebnej lampy

•             Svetlo liečebnej biolampy je lineárne polarizované svetlo, čo znamená, že sa jeho svetelné vlny pohybujú v rovnobežných rovinách. Stupeň polarizácie je viac ako 99 %.

•             Svetlo polarizačnej lampy je polychromatické. Znamená to, že neobsahuje iba svetlo s jedinou frekvenciou (ako napr. laserové svetlo), ale širšiu oblasť svetla, ktorá zahŕňa viditeľné svetlo a časť svetla blízku infračervenej oblasti. Rozsah vlnovej dĺžky polarizovaného svetla sa nachádza v oblasti medzi 480 nm a 750 nm. Prístroj s polarizovaným svetlom nevyžaruje nežiaduce a pre pokožku škodlivé ultrafialové (UV) žiarenie.

•             Oproti laserovému svetlu je polarizované svetlo inkoherentné, t.j. fázovo posunuté. Znamená to tiež, že svetelné vlny nie sú synchronizované.

•             Svetlo je nízkoenergetické, pretože hustota energie svetla biolampy je veľmi nízka. Táto hustota energie disponuje s biostimulačnými účinkami a teda svetlo pozitívne stimuluje rôzne biologické procesy v organizme.

 

Svetelná energia - je energia prechádzajúca cez tkaniny, ktoré ju postupne absorbujú a v ktorých sú vyvolávané také fotochemické zmeny, ktoré sú z lekárskeho hľadiska veľmi dôležité. Na základe ich vplyvu na organizmus ich možno rozdeliť do troch hlavných kategórií:

•           Analgetický účinok, ktorý pociťujeme ako tlmenie bolesti, vzniká vďaka tomu, že prirodzený vplyv svetelnej energie znižuje citlivosť nervových buniek v tom mieste, cez ktoré polarizované svetlo prechádza. V prípade silnejších bolestí dochádza aj k vylučovaniu takzvaných endogénnych opiátov, ktoré sú schopné spolu s polarizovaným svetlom prirodzene odstrániť proces choroby a vo veľkej miere znižujú bolesť.

•            Protizápalový účinok vzniká vďaka tomu, že polarizované svetlo aktivuje tie prirodzené zložky, ktoré sa zúčastňujú pri eliminácii zápalu. Je veľmi dôležitá aj skutočnosť, že svetelná terapia podporuje rozširovanie ciev, urýchľuje látkovú výmenu, čím sa zvyšuje reakcia imunitného systému organizmu.

•             Biostimulačný účinok vďaka dodávke väčšieho množstva svetelnej energie v značnej miere podporuje a urýchľuje regeneráciu buniek a poškodených tkanív, ako aj ich zdravý vývoj. To má zásadný význam pre zdravý organizmus a jeho   udržanie. Biostimulácia vyvíja svoj účinok na rôznych úrovniach organizmu:

na subcelulárnej úrovni - v molekulách spôsobuje stereochemické zmeny, urýchľuje syntézu kolagénu a bielkovín, výmenu kyslíka a  aktiváciu procesu redukčného prijímania kyslíka (antitoxický účinok),

na úrovni buniek - zvyšuje potenciu elektrického poľa buniek, pozmeňuje potenciu bunečnej membrány, zlepšuje znovuoživenie tkaniva,

na úrovni tkanív - upravuje hodnotu pH medzibunkovej tekutiny, alkalizuje

na úrovni orgánov - normalizuje ich činnosť,

na úrovni organizmu - vyvolá komplexne adaptívne, neuroreflektorické a neurohumorálne reakcie, ktoré prispievajú k udržaniu zdravia, fyzickej odolnosti a k zlepšeniu všeobecného pocitu zdravia.

 

V odbornej literatúre sa o biostimulácii môžeme dočítať okrem iného aj to, že polarizované svetlo na úrovni samostatných buniek tkanív naštartuje riadiace procesy, resp. stimuluje už naštartované procesy  a spomaľuje patologické a degeneratívne zmeny.

Polarizované svetlo vplýva na molekulárnu štruktúru bunkovej membrány a mitochondrií a tým urýchľuje metabolické procesy bez hromadenia odpadových materiálov. Stimuluje v bunke vytváranie potrebných látok (opioidov, prostaglandínov, neurotransmiterov, atď.) a potláča tvorenie látok sprevádzajúcich chorobné stavy.

Môžeme tiež spozorovať aj zvýšenie aktivity makrofágov (fagocytov), ktoré sú potrebné pre úspešné hojenie rán, ako aj oživenie činností fibroblastov, ktoré tvoria základ procesu hojenia kožných transplantácií a jaziev.

 

Prečítajte si tiež:

Liečba polarizovaným svetlom

Dermatologické ochorenia

Úľava od bolesti

Pomoc pri detských ochoreniach

Hojenie rán

Kolorterapia

Farby a ich vplyv na človeka

Aura, čakry, farby

Vlastnosti svetla liečebnej lampy

Najčastejšie otázky

 
Bolesti chrbta a kĺbov
 

OŠETROVANIE CHRBTICE

Chrbtica je nosným stĺpom celej našej telesnej váhy. Najčastejšie sa bolesti a choroby prejavujú v oblasti 5.-6. stavca krčnej chrbtice (je aj našim stresovým centrom), ako aj vo výške 4.-5. bedrového stavcu. Tieto oblasti majú dôležitý význam:

 1. Ochorenie 5.-6. stavcu krčnej chrbtice sprevádzajú časté závraty, bolesti hlavy.
 2. Chrbtové stavce 5.-6. sú skutočným centrom stresu a napätia, v prípade napätia nervov tu vzniká bolesť, ktorá často vyžaruje aj smerom dopredu k srdcu.
 3. Bedrový stavec 4.-5. je posledným pohyblivým stavcom (po ňom nasleduje už zrastená krížová kosť). V prípade nesprávneho dvíhania sa často objavuje náhla silná bolesť, v ktorej pozadí najčastejšie stojí zaseknutie nervov. Neurochirurgovia zvyknú najčastejšie operovať túto časť chrbtice.

Ak kdekoľvek v chrbtici nastane bolesť, vždy sa oplatí ošetrovať celú chrbticu.

V prípade pred a po ošetrení liečebnou lampou s polarizovaným svetlom sa odporúča masážna terapia svalov umiestnených na oboch stranách chrbtice.

Ošetrenie:

Svetlom je potrebné ošetrovať skenovaním 4-4 minúty celú chrbticu po oboch jej stranách.

 

Farebná terapia:

Pre oskenovanie modrou farbou celú chrbticu je potrebných 20-20 minút ošetrovania po oboch stranách chrbtice. Ak ošetrovanie chceme sústrediť výlučne na oblasť krku alebo chrbta, v tom prípade postačuje skenovať 10-10 minút.

Na driek sa v prípade zaseknutia nervov odporúča skenovať fialovou farbou 10-10 minút, vo vážnych prípadoch 20-20 minút.

Pre dosiahnutie lepších výsledkov ošetrovanie opakujme v rámci jednej hodiny.

Dôležité: chrbticu sa odporúča ošetrovať len v polohe ležania na boku, a v obidvoch prípadoch obe časti chrbtice.

Ako doplnkové ošetrenie sa pred a po ošetrovaní odporúčam masáž chrbtice.

.

BOLESTI CHRBTA, KRÍŽOV, ISCHIAS

Ošetrenie:

1.  krok:    ľahneme si na bok tak, aby sme svoj chrbát držali rovno a aby sme ho odbremenili,

2.  krok:    16-20 minút priamo osvetľujeme bolestivú oblasť na obidvoch stranách chrbtice,

3.  krok:    ak nás bolí celý chrbát, osvetľujeme ho bodovite 6-8 minút.

Opakovanie: 2x denne.

Dôležité upozornenie: chrbát počas ošetrovania nadmerne nezaťažujme. Ak sa zlepšenie nedostaví ani po dlhodobom ošetrovaní, konzultujte stav so svojim lekárom.

Farebná terapia:

1.  krok:    10-15 minút skenujeme svetlom s modrou farbou, v prípade bolesti drieku fialovou farbou, na oboch stranách chrbtice.

Opakovanie: ošetrujeme po hodine, následne večer tak isto 2x.

.

OŠETROVANIE KĹBOVÝCH DEFORMÁCIÍ

Sú to najmä rôzne prípady pacientov s bolestnými odermi chrupaviek (najmä kolien a bedier), ktoré v prípade plnej imobility vyžadujú implantáciu protézy.

V prípade ošetrovania liečebnou lampou s polarizovaným svetlom je v každom prípade potrebný detoxikačný program a program pre posilnenie imunitného systému, v prípade bolestí ktoréhokoľvek kĺbu:

 1. 10-10 minút svietime žltou farbou pod ľavým a pravým rebrom (na pečeň a na slezinu),
 2. 6-10 minút oranžovou farbou na pupok,
 3. 10-10 minút na oblasť obidvoch obličiek.

 

Toto ošetrenie je potrebné denne po dobu 2 - 3 týždňov, potom stačí 3x týždenne v závislosti od závažnosti zranenia.

Súčasne je možné ošetrovať daný kĺb:

 • Kolenný kĺb: z oboch strán aj vzadu v kolennom ohybe je nutné ošetrovať 6-10 minút oranžovou farbou.
 • Bedrový kĺb: v prednej časti slabín a vzadu pri zadnej časti chrbtice 10-10 alebo dokonca 20-20 minút ošetrovania (v závislosti od závažnosti ochorenia), oranžovou farbou.
 • Členkový kĺb: z oboch strán ošetrovať 10-10 minút oranžovou farbou.
 • Ramenný kĺb: v prednej časti ramena v jamke je potrebných 10-20 minút ošetrovania žltou farbou, vzadu nad ramenom tiež 10-20 minút ošetrovania.
 • Lakťový kĺb: z oboch strán aj v lakťovom ohybe ošetrovať 10-10 minút žltou farbou.
 • Zápästný kĺb: dole a hore ošetrovať 10-10 minút žltou farbou.

.

BOLESTI CHRBTICE, PRIETRŽ CHRBTICE

Zaseknutie nervu v drieku často nastáva ako dôsledok neprirodzeného pohybu. Ak sa dlhodobo nezlepšuje, naskytá sa aj možnosť prietrže miechy, čo je možné potvrdiť vyšetrením MR. Ak sa prietrž nepotvrdí, netreba sa unáhliť k operačnému riešeniu.

Ošetrenie liečebnou lampou s polarizovaným svetlom:

 1. ošetrovanie fialovou farbou 20-20 minút v bočnom ľahu, skenovať obe strany úseku chrbtice v oblasti slabín,
 2. opakovanie po pol hodine.,
 3. ak je to potrebné, po pol hodine urobíme nové ošetrenie tiež 20-20 minút.

 

 

Čerpané z knihy Liečba svetlom a farebnou terapiou. Dr. Sándor Deák, 2007

 
Ako to funguje...
 

Svetlo liečebnej lampy MediLight je lineárne polarizované, čo znamená, že svetelné vlny vychádzajúce z lampy sa pohybujú v rovnobežnej rovine. Stupeň polarizácie je viac ako 99%. Polarizované svetlo je polychromatické, t.j. obsahuje široké spektrum vlnových dĺžok (obsahuje viac farieb) na rozdiel napr. od laserového

Hrdlo

svetla, ktoré je monochromatické. Polarizované svetlo neobsahuje pokožke škodlivé ultrafialové svetlo! Polarizované svetlo je inkoherentné, fázovo posunuté, to znamená že svetelné vlny nie sú synchronizované.

Polarizované svetlo pôsobí pri ožarovaní na ľudské bunky a vyvoláva v nich nasledovné efekty:

Biostimulačný efekt: Biologické klinické vyšetrenia dokazujú, že polarizované svetlo má stimulačný účinok pri pôsobení na pokožku, stimuluje svetlocitlivý mikrocelulárny mechanizmus a biomolekuly. To vyvoláva reťazovú reakciu vo vnútri bunky a takisto sekundárnu reakciu, ktorá nepôsobí len na ošetrované miesto, ale na celý organizmus. Priaznivo tak pôsobí na zlepšenie biologických procesov súvisiacich s činnosťou buniek všeobecne, ako aj na liečenie chorých buniek. Zvlášť dobre je použiteľné v prípadoch zmeny povrchu kože. Takéto zmeny povrchu kože sú napr. rany a vredy, liečeniu ktorých značne napomáha ožarovanie polarizovaným svetlom.

Oživovací efekt: Liečba polarizovaným svetlom povzbudzuje a mení v tele prebiehajúce procesy obnovovania a regenerácie, ako aj procesy v imunitnom systéme organizmu.

Prirodzene posilňujúci efekt: Svetelná terapia polarizovaným svetlom prirodzeným spôsobom posilňuje regeneračné schopnosti organizmu a tým napomáha obnoveniu jeho prirodzených samoliečebných schopností.

Účinok liečby polarizovaným svetlom pri akomkoľvek ochoreni znásobuje použitie KOLORTERAPIE. Kombinujte tieto dve metódy pre dosiahnitie rýchleho a uspokojujúceho efektu!